เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

โทร. 077-311-100 ต่อ 488
 

เอกสารกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

Title Version Description Size Hits Date added Download
อบรม Coder 123.28 kb 50 08 - 05 - 2018 Download Preview
ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ (QOF) ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง (1 เม.ย. – 31 มี.ค.) 123.44 kb 50 11 - 05 - 2018 Download Preview