เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

ประกาศ

 1. ประกาศรื้อถอนสายไฟ รพ.พุนพิน Download ที่นี้
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.พุนพิน Download ที่นี้
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอ็กซเรย์CBCTรพ.พุนพิน Download ที่นี้
 4. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดใบเฟสิค วงเงิน 480,000 บาท Download เอกสารที่นี้
 5. ประกาศจ้างปรับปรุงห้องบริการงานทันตกรรม ฯ Download เอกสาร ที่นี้
 6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม  1,552,000.00 บาท  Download เอกสาร
 7. ประกาศซื้อเครื่องเอ็กซเรย์  Download เอกสาร ในวันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
 8. ประกาศจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 61 – 28 พ.ค. 61
 9. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอ็กเรย์ CBCT: cone beam computed tomography จำนวน 1 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ค. 2561
 • ประกาศรับสมัครงาน พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 21 ธันวาคม 2561 Download เอกสารที่นี้
 • ประกาศรับสมัครพนักงานเยี่ยมบ้าน จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561 Download เอกสารที่นี้

ประกาศผลสอบลูกจ้าง พนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง Download ที่นี้

 • วันที่ 25 พ.ค. 2561 เรียนเชิญ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านร่วมมุฐิตาจิต ห้องประชุมชั้น 3 เวลาเที่ยง