เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

ประกาศ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  Download เอกสารที่นี้
  • ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 24 ส.ค. 2561  Download เอกสารที่นี้
  • ประกาศรับสมัครงาน เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2561 – 14 ส.ค. 2561  Download เอกสารที่นี้
  • วันที่ 25 พ.ค. 2561 เรียนเชิญ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านร่วมมุฐิตาจิต ห้องประชุมชั้น 3 เวลาเที่ยง