เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

Forum

ฟอรั่มเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล

Main Category
Posts
Topics

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลพุนพิน

0
0

ซักถามปัญหาเรื่องยา

สอบถามปัญหาการใช้ยา ข้อสงสัยการใช้ยา มีปัญหาเรื่องยากปรึกษาเภสัชกร.

1
1

ซักถามสิทธิการรักษา

ซักถามข้อสงสัยเรื่องสิทธิการรักษา จากกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

0
0

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบบริการ

0
0

Share:

  
Working

Please Login or Register