เบอร์ติดต่อภายใน

: webphunphinhospital@gmail.com     Call Us: 077-311-100

ทันตกรรม

ทันตกรรมเิปดให้บริการด้าน ขูด อุด ถอน ทำฟันปลอม รักษารากฟัน ศัลยกรรม ผ่าฟันคุด จัดฟัน โดยมีทันตแพทย์เฉพาะทาง